Kontakt z nami


Robert Lewandowski
Regionalny Dyrektor Handlowy
woj. warminisko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie
tel. 503 815 489
mail: robert.lewandowski@hollywoodsa.pl
Sławomir Korczakowski
Regionalny Dyrektor Handlowy
Zachodnia Polska

tel. 503 815 244
mail: slawomir.korczakowski@hollywoodsa.pl


Jacek Zarzecki
Manager ds. Klientów Kluczowych
Lublin, Polska Południowa

tel. 797 847 297
mail: jacek.zarzecki@hollywoodsa.pl
Jarosław Deczyński
Partner Handlowy
Bawaria/ Niemcy

tel. +49 176 789 265 25
mail: jaroslaw.deczynski@hollywoodsa.plMariusz Urbański
Inspektor Ochrony Danych
mail: biuro@mkadministrators.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Hollywood Textile Service Sp. z o. o. Oddział Rental z siedzibą w Sierpcu przy ul. Płockiej 50A, w celach kontaktów biznesowych m.in. do otrzymywania informacji handlowych i innych materiałów informacyjnych na temat działalności naszej firmy oraz jej usług, zgodnie z art. 6 lit. „ a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Informacje, o których mowa, będą przesyłane na podany w treści formularza adres poczty elektronicznej. Wyrażenie przez Państwa zgody, umożliwi nam dalszą komunikację z Państwem za pośrednictwem poczty e-mailowej oraz telefoniczną celem nawiązania potencjalnej współpracy. Informujemy jednocześnie, że wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie, kontaktując się z nami listownie lub drogą elektroniczną na dane kontaktowe wskazane w treści informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

*Pole wymagane

Jednocześnie informujemy, że brak wyrażonej przez Państwa zgody może skutkować niemożliwością udzielenia Państwu odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie.

Dane kontaktowe

Hollywood Textile Service Sp. z o.o.
Ul. Bojanowska 2a,
09-200 Sierpc

Oddział Rental
ul. Płocka 50A,
09-200 Sierpc
tel./fax 24 275-01-18
mail: biuro@hollywoodrental.pl
nip: 7761627087