Hollywood Rental Sp. z o.o. w nowo powstałym zakładzie posiada wdrożony certyfikowany system zarządzania na zgodność z normą ISO 9001:2008 oraz PN-EN 14065:2005 z elementami systemu bezpieczeństwa żywności HACCP. Wdrożone procedury pozwalają osiągnąć wysoką jakość oferowanych usług przy zachowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego prania, w szczególności z uwzględnieniem wymagań stosowanych w branży spożywczej.
Spółka zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo danych osobowych swoich Kontrahentów, którzy przy realizacji kontraktów rentalowych przekazują nam dane swoich pracowników. Zostały wdrożone procedury, które zapewniają ochronę danych osobowych, tak istotnego elementu przy świadczeniu usług wynajmu i serwisu odzieży roboczej.