O FIRMIE

Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest świadczenie kompleksowych usług wynajmu odzieży roboczej na rzecz dużych przedsiębiorstw działających w różnych branżach.

Należymy do Grupy Kapitałowej HOLLYWOOD S.A., która za pomocą spółek zależnych świadczy usługi pralnicze na wszystkich segmentach rynku.

Strategią firmy Hollywood Rental Sp. z o.o. jest obsługa zakładów przemysłowych, przetwórstwa spożywczego oraz branży farmaceutycznej. W wyniku dynamicznego rozwoju oraz konsekwencji w działaniu Spółka Hollywood SA uruchomiła nowy Zakład Pralniczy, dedykowany tylko do obsługi odzieży roboczej.

W maju 2016 roku Spółka oddała do użytku obiekt, który może konkurować z największymi i najnowocześniejszymi zakładami pralniczymi w Polsce.

Zakład zajmuje powierzchnię 4155 m².       
Projektowana docelowa wydajność pralni wynosi 385 ton na miesiąc (830 000 sztuk). 

Wszystkie ubrania robocze i ochronne dostarczane do pralni poddawane są praniu dezynfekowanemu w pralnicy tunelowej, pralnico-wirówkach oraz w przelotowych pralnico-wirówkach wbudowanych w szczelną ścianę przedzielającą halę produkcyjną na stronę brudną i stronę czystą. Załadunek odzieży (odpowiednio oznakowanej i posegregowanej przez pralnię lub Użytkownika) do maszyn piorących odbywa się po stronie brudnej. Prawidłowość procesów technologicznych jest stale nadzorowana przez Konsultantów ds. Higieny Tekstylnej z firmy Ecolab. Odzież robocza każdego  Klienta prana jest oddzielnie przy zachowaniu pełnej bariery higienicznej. Środki piorąco-dezynfekujące oraz środki wspomagające proces prania posiadają atesty wydane przez Państwowy Zakład Higieny.