Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego dla HTS o. Rental

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Spółka Hollywood Textile Service Sp. z o.o. /Oddział w Sierpcu – Rental/ z siedzibą w Sierpcu, przy ul. Bojanowskiej 2a /adres oddziału: 09-200 Sierpc, ul. Płocka 50A/.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce na adres mail: biuro@mkadministrators.pl.
 3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie monitorowanym tj.:
  • Hala Pralni (strona „czysta” i „brudna”) w tym ciągi komunikacyjne w budynkach Spółki;
  • Magazyn;
  • Pomieszczenie Działu Spedycji;
  • Pomieszczenie „znakowania”;
  • Teren wokół budynku m.in. parking, miejsce ujęcia wody i dystrybucji gazu, portiernia.
 4. Podstawą przetwarzania jest art. 222 Kodeksu Pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) oraz prawnie uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. „f” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – „RODO”.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 14 dni.
 6. Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych /00-193 Warszawa, ul. Stawki 2/.
 9. Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu: 24-275 01 18 lub drogą elektroniczną: biuro@hollywoodrental.pl

 

przejrzyście i na temat

Inspektor Ochrony
Danych w HTS Sp. z o.o.

MK ADMINISTRATORS KONRAD MATLĘGA

ul. Norbertańska 9 lok. 7
09-402 Płock
tel. kont.: 504-986-867, 507-497-315
mail: biuro@mkadministrators.pl
web: www.mkadministrators.pl

skontaktuj się

szybko i na temat

Masz pytania dotyczące naszych usług? A może jesteś wstępnie zainteresowany współpracą z nami? Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Wybierz preferowany sposób kontaktu i poznaj możliwości dla Twojego biznesu!

Wybierz formę kontaktu